Kraftig vekst av muggsopp og svertesopp på en pappeske.

Kraftig vekst av muggsopp og svertesopp på en pappeske. © FOTO: Mycoteam