Rik vekst av muggsopp på stubbloftsplater i krypkjeller

Rik vekst av muggsopp på stubbloftsplater i krypkjeller som følge av lekkasje fra pipe og «kilrenner» på taket. © FOTO: Mycoteam