Skade i ulltøy forårsaket av larver til brun pelsbille.

Skade i ulltøy forårsaket av larver til brun pelsbille © FOTO: Mycoteam