Bilde av en penn som peker på en muselort.

Museekskrementer er ca 3-6 mm lange. © FOTO: Mycoteam