Bilde av kraftig strengmycel av ekte hussopp under avdekking av en omfattende ekte hussoppskade.

Kraftig strenkmycel av ekte hussopp under avdekking av en omfattende ektehussoppskade. © FOTO: Mycoteam